+421 2 54 64 78 52 English

Starostlivosť o hodinky

Každé hodinky z klenotníctva Sheron sú jedinečným majstrovským kusom. Hoci starostlivosť o hodinky závisí od konkrétneho modelu hodiniek, podnebia a osobitnej starostlivosti majiteľa hodiniek, každý model vyžaduje pre bezchybné fungovanie a dokonalý stav pravidelnú údržbu a unikátnu starostlivosť.

Magnetické pole

Nevystavujte hodinky pôsobeniu magnetického poľa ako napr. k reproduktorom, chladničke, mikrovlnnej rúre. Zmagnetizovaný vlások v zotrvačke môže mať za následok nepresný chod hodiniek.

Kúpanie v mori alebo bazéne

Vzhľadom na obsah rôznych solí a minerálov je voda agresívnejšia, preto je potrebné po kúpaní prepláchnuť hodinky sladkou vodou.

Nárazy a pády

Strojčeky mechanických resp. automatických hodiniek sú citlivé na otrasy. Snažte sa vyvarovať pádu alebo nárazu s hodinkami, nakoľko väčší otras môže spôsobiť poškodenie jemných súčiastok mechanického strojčeka. Pri prudkom náraze môže nastať utrhnutie rotora, poprípade uvoľnenie vlásku oscilátora.

Chemické produkty

Zabráňte kontaktu hodiniek s rozpúšťadlami, parfumami a rôznymi kozmetickými prípravkami. Môžu poškodiť remienok ako aj puzdro a tesnenie. Môžu tiež spôsobiť odfarbenie alebo iné závažné poškodenie.

Čistenie

Všetky hodinky s kovovým a kaučukovým náramkom a s vodotesným puzdrom môžete čistiť zubnou kefkou a mydlovou vodou. Pri kontakte s vodou však dbajte na to, aby bola korunka zaskrutkovaná a tým zostala zabezpečená vodotesnosť hodiniek. Pri modeloch bez skrutkovacej korunky skontrolujte, či je zatlačená k puzdru a počas umývania s ňou nemanipulujte. Na osušenie použite jemnú handričku. Dôkladné ultrazvukové čistenie púzdra hodiniek, medzičlánkových medzier na náramkoch, preklápacích sponách a retiazkach je možné realizovať priamo v našom servisnom centre.

Teplotný šok

Nevystavujte hodinky priamym prudkým zmenám teploty, ktoré môžu mať za následok kondenzáciu pár vo vnútri hodiniek, čo spôsobuje korodovanie strojčeka.

Hodinky s chronografom

Pri modeloch s funkciou chronografu (stopky) strojček disponuje dvoma meracími sústavami. Jedna slúži na meranie časových úsekov (chronograf). Pri stálom chode chronografu je odoberaná energia z pera, ktoré poháňa aj druhú sústavu určujúcu samotný čas. Pri dlhodobom chode chronografu môže vzniknúť nepresnosť v chode hodiniek. Odporúča sa chronograf vždy po meraní určitého časového úseku vypnúť.

Hodinky s mechanickým strojčekom

V prípade mechanického strojčeka hodinky pri dlhšom nepoužívaní raz za mesiac ručne natiahnite. Zamedzíte stuhnutiu mazív. Mechanické resp. automatické hodinky preklápajú dátum v rozmedzí medzi 22:00 a 02:00. Nikdy sa nepokúšajte nastavovať dátum ručne počas tejto fázy. Môže dôjsť k poškodeniu strojčeka. Chod mechanických resp. automatických hodiniek môže vykazovať nepresnosť. Tá je tolerovaná v medziach -4 +6 sekúnd/deň pri certifikovaných chronometroch (C.O.S.C). Hodinky bez certifikácie majú toleranciu zvýšenú na -10 +10 sekúnd /deň. Odchýlky v uvedených toleranciách nie sú považované za vadu na hodinkách. 

Generálna oprava

Po piatich rokoch používania hodiniek sa odporúča vykonať generálnu opravu (zotrvačka za rok ubehne vzdialenosť cca 40 000 km!), v ktorej je zahrnuté rozobratie strojčeka, čistenie strojčeka, výmena mazív, výmena tesnení, výmena opotrebených častí, zloženie strojčeka, regulácia, zapuzdrenie, skúška vodotesnosti. Generálna oprava strojčeka predlžuje životnosť. Pri niektorých modeloch môže byť servisný interval znížený až na raz za deväť rokov.