+421 2 54 64 78 52 English
Zostavené pre dlhšiu životnosť

SERVIS A OPRAVA ROLEX HODINIEK V PASSO A.S. / SHERON

Hodinky značky Rolex sú navrhnuté a zostavené tak, aby boli trvácne. Od zrodu hodiniek Rolex až po moment, keď opustia dielne sleduje každý krok ich vývoja a výroby jednu zásadnú požiadavku, a to kvalitu. Výsledkom toho je, že neexistuje nijaké obmedzenie v tom, ako dlho môžu hodinky Rolex ďalej fungovať a byť odovzdávané z generácie na generáciu, a teda byť súčasťou niekoľkých životov.

NECHAJTE SA VIESŤ ODBORNÍKMI

Servisom sa zaoberáme už veľa rokov, a preto si vaše hodinky zaslúžia tú najväčšiu pozornosť. Ako autorizované servisné stredisko Rolex sa spoločnosť ‭Passo / Sheron‬ zaviazal ponúkať vám prvotriedny popredajný servis. Vďaka náročným štandardom a odborným znalostiam našich hodinárov môžu vaše hodinky Rolex naďalej plniť svoje funkcie v priebehu času s vynikajúcou spoľahlivosťou a mimoriadnou krásou.

SERVIS VAŠICH HODINIEK ROLEX U ‭PASSO / SHERON

Spoločnosť ‭Passo / Sheron‬ je hrdý na to, že je súčasťou celosvetovej siete hodinárov školených spoločnosťou Rolex, starostlivo vybraných vďaka svojej nekompromisnej profesionalite a odborným znalostiam. Dodržiavame servisný postup spoločnosti Rolex, ktorý je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že všetky hodinky opúšťajúce jej dielne zodpovedajú pôvodným funkčným a estetickým špecifikáciám.

VAŠE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO

Hodinári v našich špičkových dielňach sú školení podľa prísnych kritérií a sú pravidelne hodnotení spoločnosťou Rolex. Od úpravy dĺžky remienka až po obnovenie staršieho typu hodiniek môže byť každý typ servisnej operácie vykonanej na hodinkách Rolex zverený ‭Passo / Sheron‬.

SERVISNÝ POSTUP SPOLOČNOSTI ROLEX

Servisný postup spoločnosti Rolex je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že každé hodinky opúšťajúce dielňu sú v súlade s pôvodnými funkčnými a estetickými špecifikáciami. Každý strojček je kompletne zreparovaný a každé puzdro a remienok sú precízne prebrúsené, aby sa obnovil ich lesk. Presnosť merania času a odolnosť voči vode sú prísne testované, aby zaručili úroveň kvality a spoľahlivosti, ktorá sa od hodiniek Rolex prirodzene očakáva.

Objaviť viac

DVOJROČNÁ ZÁRUKA SERVISU

Po vykonaní kompletného servisu je na vaše hodinky Rolex poskytovaná dvojročná záruka na servis. Táto záruka vylučuje akékoľvek poškodenie alebo zhoršenie kvality, ku ktorému dôjde náhodou alebo pri nesprávnej manipulácii s hodinkami. Akýkoľvek zásah neoprávnenou treťou stranou alebo pridanie akýchkoľvek častí alebo príslušenstva nevyrobeného spoločnosťou Rolex má za následok stratu záruky na servis.

Servis Vašich hodiniek Rolex

KONTAKTUJTE PASSO / SHERON

Kontaktujte nás